Scala's Naschoolse Activiteiten (NSA)

Wat doet Scala

Scala staat midden in de samenleving. Dat doen we samen met mensen die oog hebben voor elkaar, onze collega’s, vrijwilligers, bezoekers die sociale contacten leggen en onderhouden. Met de gemeente Ooststellingwerf en samenwerkende organisaties. 

 

“HET MENSEN MOGELIJK MAKEN OM BETROKKEN TE ZIJN EN TE BLIJVEN BIJ DE SAMENLEVING”

Onder dit motto zet Scala zich dagelijks in voor alle inwoners van Ooststellingwerf en met name voor mensen in een kwetsbare positie. Vertrouwd, dichtbij en actief waar het om mensen gaat. Scala werkt lokaal en is laagdrempelig. Wij werken groepsgericht en individueel al naar gelang de vraag kiezen we de beste aanpak. We zijn praktisch, gericht op actie en dingen voor elkaar krijgen. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. We boeken resultaten en zijn flexibel en creatief, werken vanuit de kracht van mensen om hun eigen bestaan vorm te geven. Als die kracht tijdelijk of voor langere tijd verdwijnt, bieden we ondersteuning om weer baas in het eigen leven te worden. Wij weten wat er speelt, in de haarvaten van onze samenleving. Die kennis is de basis voor onze functie in signalering en preventie. Want voorkomen is niet alleen beter, maar ook goedkoper dan genezen.

Bezoekadres de Kompaan

Moskampweg 3 - 58431 GB
Oosterwolde
0516 - 56 72 20

www.scala-welzijn.nl

 

Dit platform laat inwoners van Ooststellingwerf kennismaken met activiteiten op het gebied van sport, cultuur en andere soorten activiteiten. Samen met de aanbieders proberen we vraag en aanbod bij elkaar te brengen en maken we wensen ook zichtbaar. 

Volg Scala op Facebook @stichtingscala
Volg Scala op LinkedIn @Stichtingscalawelzijn

 

Anbi: RSIN nr: 008573621
KVK nr: 41002866